Våra tjänster

Vi hjälper dig att ta nästa steg i arbetet att öka er personals servicemedvetenhet för att höja verksamhetens servicemind-grad som ger ökad lönsamhet.

ServiceMind index erbjuder verktyget Servicemind Index som mäter din verksamhets servicegrad och konsultation i form av rådgivning, skräddasydda utbildningar och föreläsningar.

Abonnemang ServiceMind Index – läs mer här

Konsultation – läs mer här