Ringar på vattnet

Ringar på vattnet

Konkret verktyg i arbetet att höja servicegraden för att möta kunders förväntningar och öka lönsamheten.

Skingra dimman

Skingra dimman

Indexet ger insikter hur man kan få nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Servicemind Index

Servicemind Index

Tal som över tid jämför servicegraden både internt och mot andra i branschen.

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder verktyg för ökad servicegrad som ger ökad lönsamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi är enkla att nå och hjälper dig gärna.

FAQ

FAQ

Här får du svar på frågor om ServiceMind Index.

SERVICEMIND INDEX

Vi brinner för god service och att göra folk mer ServiceMinded.


Tillsammans vill vi öka medvetenheten och insikten om servicens betydelse och höja dess status på ett enkelt och nutida sätt.

70% av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade. Källa: McKinsey undersökning

ServicMind Index är ett oberoende företag som kännetecknas av högt engagemang, kompetens och kvalitet.

Mät ditt företags servicegrad och jämföra dig över tid både internt och externt.

All data som samlas in sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform.

Vi återkopplar och följer alltid upp.