Frågor & Svar


Vad är service?

Det är en vara eller tjänst som ges eller utförs och som någon tar emot. 

Vad är servicemind?

Servicemedvetenhet.

Vad är Index?

Index är ett jämförelsetal.

Vad är ServiceMind Index?

ServiceMind Index är ett fristående och oberoende företag och digitalt verktyg. Det digitala verktyget identifierar service och mäter servicegrad hos verksamhet och personal. Tjänsten synliggör betydelsefull information som bidrar till att öka servicen och servicemedvetenheten hos företaget och personalen.

Vilka har nytta av ServiceMind Index?

Tjänsten är för verksamheter som inser att service är viktig för att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet.

Hur kan man använda index?

Med hjälp av servicegraden som kunden erhåller ser man hur servicegraden förändras över tid både internt i verksamheten och externt mot sin bransch samt mot indextalet.

Hur mäter ni servicegraden?

Respondenterna, dina kunder/gäster, svarar på 13 obligatoriska frågor som genererar poäng. Frågorna är viktade och baserade på vedertagna kriterier för att mäta servicegraden. Frågorna har tagits fram av ett 40-tal namnkunniga personer inom restaurang- och hotellbranschen och Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet, under ca 10 år.

Kan servicegraden manipuleras?

Respondenterna måste ha varit hos kunden för att kunna delta. Respondenten kan svara endast en gång per undersökningstillfälle. All data som samlas in sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform.

Hur kommer respondenternas uppgifter att hanteras?

Alla som svarar är anonyma.

Varför ska vi abonnera på ServiceMind Index?

Eftersom 70 procent av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade, källa: McKinsey undersökning, är ServiceMind Index ett viktigt verktyg att öka verksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet.

Våra kunder tecknar ett abonnemang där det ingår en månatlig rapport och servicegrad. Tack vare kontinuerlig mätning av verksamhetens servicegrad skapas en stark drivkraft, både internt och för hela branschen, att öka servicegraden. Ju högre servicegrad företagen kan ge desto lättare behåller man sina kunder. Servicegraden och månatlig rapport synliggör betydelsefull information om verksamhetens styrkor och svagheter i sitt serviceutövande.

 

Vad kan jag läsa ut av ServiceMind Index-rapporten?

Med hjälp av rapporten, som redovisas månatligen, kan du i detalj se dina styrkor och svagheter i ert servicearbete och hur de förändras över tid. Är det t.ex. i mottagandet eller hur ni hjälper kunden/gästen, som ni brister i? Du kan se om ni kanske är starkare i ert uppförande och på vilket sätt ni vägleder kunden/gästen till ett beslut eller ett val.

Hur länge tecknar man abonnemang hos ServiceMind Index?

För att få en så klar bild som möjligt över sin verksamhets servicegrad rekommenderar vi att man åtminstone tecknar ett basabonnemang på minst sex månader. Vi erbjuder även andra abonnemangsformer.

Hur kan vi förbättra vår servicegrad?

ServiceMind Index ger dig insikter och kunskaper om vad dina kunder och gäster tycker om din verksamhets servicegrad och service. ServiceMind Index hjälper dig att ta nästa steg i arbetet att öka er personals servicemedvetenhet som ger ökad förståelse för service och hur den kan öka konkurrenskraften och lönsamheten.  Utifrån ServiceMind Index tar vi fram en åtgärdsplan som kan bestå av rådgivning, skräddasydda utbildningar och föreläsningar.