Frågor & Svar

Vad är service?

Det är en vara eller tjänst som ges eller utförs och som någon tar emot. 

Vad är servicemind?

Servicemedvetenhet.

Vad är Index?

Index är ett jämförelsetal.

Vilka har nytta av ServiceMind Index?

ServiceMind Index är för alla som vill ha koll på vad kunderna tycker om servicen och vill sälja mer.

Varför ska vi abonnera på ServiceMind Index?

Vi vet av flera undersökningar* att minst 70 procent av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade, (*källa: McKinsey och ServiceMind Index undersökning).

Så om du har koll på vad dina kunder tycker om din service, kan du ge bättre service och möta dina kunders förväntan desto nöjdare blir dina kunder och du säljer mer. 

Hur mäts och identifieras servicen?

Dina kunder svarar på 13 frågor, via mail eller sms. Frågorna är enkla att förstå och det tar endast 2 minuter att svara på dem. Alla svar är anonyma och all data sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform.

Frågorna har olika vikt och värde som genererar poäng och din verksamhets servicegrad.  Frågorna har tagits fram av ett 40-tal namnkunniga personer inom restaurang- och hotellbranschen och Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet, under ca 10 år.

Du får varje månad en rapport med er servicegrad och vad era kunder tycker om ert servicearbete.

Vad kan jag läsa ut av ServiceMind Index-rapporten?

Med hjälp av rapporten, som redovisas månatligen, kan du i detalj se dina styrkor och svagheter i ert servicearbete och hur de förändras över tid och er servicegrad.


Kan servicegraden och undersökningen manipuleras?

Dina kunder måste ha varit hos dig för att kunna delta. Dina kunder kan svara endast en gång per undersökningstillfälle. All data som samlas in sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform. Alla svar är anonyma.

Hur kan vi förbättra vår servicegrad?

ServiceMind Index ger dig insikter och kunskaper om vad dina kunder och gäster tycker om din verksamhets servicegrad och service. ServiceMind Index hjälper dig att ta nästa steg i arbetet att öka er personals servicemedvetenhet som ger ökad förståelse för service och hur den kan öka konkurrenskraften och lönsamheten.  Utifrån ServiceMind Index tar vi fram en åtgärdsplan som kan bestå av rådgivning, skräddasydda utbildningar och föreläsningar.

Hur länge tecknar man abonnemang hos ServiceMind Index?

För att få en så klar bild som möjligt över sin verksamhets servicegrad rekommenderar vi att man åtminstone tecknar ett basabonnemang på minst sex månader. Vi erbjuder även andra abonnemangsformer.

Vad är ServiceMind Index?

ServiceMind Index är ett digitalt verktyg som med hjälp av unika och viktade frågor identifierar och mäter service hos verksamheter. Tjänsten är konkret och du upptäcker styrkor och svagheter som hjälper dig, dina kollegor och verksamheten att öka servicemedvetenheten och servicen till dina kunder. Du tecknar ett abonnemang där det ingår en månatlig rapport och servicegrad. 

Som komplement erbjuder ServiceMind Index rådgivning, skräddasydda utbildningar, kurser och föreläsningar i service.

ServiceMind Index är ett fristående och oberoende företag och digitalt verktyg. Det digitala verktyget identifierar service och mäter servicegrad hos verksamhet och personal. Tjänsten synliggör betydelsefull information som bidrar till att öka servicen och servicemedvetenheten hos företaget och personalen.