Grattis hotell- och restaurangbranschen!

Mät verksamhetens och personalens servicegrad kostnadsfritt i 2 månader. Lanseringserbjudandet till restauranger och hotell gäller t.o.m. 16 juni 2019. 

ServiceMind Index är ett oberoende företag och digitalt verktyg som identifierar och mäter servicegraden hos företag och personal. Tjänsten synliggör betydelsefull information som bidrar till att öka servicen och servicemedvetenheten hos företaget och personalen. Tjänsten är för verksamheter som inser att service är viktig för att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Läs mer om tjänsten ServiceMind Index här.

Läs mer om vilka som står bakom ServiceMind Index här och Frågor och Svar här

(Ordinarie pris per månad för servicegrad och basrapport är 2 800 kronor exklusive moms.)