Ringar på vattnet

Ringar på vattnet

Ju bättre service du kan ge och möta dina kunders förväntan, desto nöjdare blir de och ju mer säljer du

Skingra dimman

Skingra dimman

Upptäck och ha koll på kundernas förväntan och vad de tycker om din service.

Upptäck kraften i service

Upptäck kraften i service

Få nöjdare kunder genom att ge bättre bemötande och service .

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder kundundersökning och konsultation som vässar er service.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vi är enkla att nå och hjälper dig gärna.

FAQ

FAQ

Här får du svar på frågor om ServiceMind Index.

ServiceMind Index

Ger dig koll på vad kunderna tycker om ert bemötande och service och hur du får nöjdare kunder!


70% av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade. Källa: McKinsey undersökning

 

70% av köpupplevelsen baseras på hur kunderna känner att de har blivit behandlade. Källa: McKinsey undersökning

ServicMind Index är ett oberoende företag som kännetecknas av engagemang, hög kompetens och kvalitet.

Mät verksamhetens servicegrad och jämför den över tid.

All data som samlas in sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform.

Vi återkopplar och följer alltid upp.

Upptäck ServiceMind Index

ServiceMind Index är verktyget som gör det enkelt att ha koll på vad kunderna tycker om din service. Och ju bättre service du kan ge och möta dina kunders förväntan, desto nöjdare blir de och ju mer säljer du.

As simple as that!

Så här funkar det

För att kunna mäta vad dina kunder tycker om ert bemötande och service svarar kunden på 13 frågor, via mail eller sms, som genererar poäng. Frågorna har olika vikt och värde.

Frågorna har tagits fram av ett 40-tal namnkunniga personer inom restaurang- och hotellbranschen och Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet, under ca 10 år.

Du får alltid en månadsrapport och du kan i detalj upptäcka styrkor och svagheter i ert servicearbete och hur de förändras över tid. Är det till exempel i mottagandet eller hur ni hjälper kunden som ni brister i? Ni kanske är starkare i ert uppförande och på vilket sätt ni vägleder kunden till ett beslut eller ett val? Du får också reda på er servicegrad som du kan jämföra med ett index och med er tidigare servicegrad.

För din kund är undersökningen snabb, enkel och säker

Din kund måste ha varit hos dig för att få undersökningen och kan svara endast en gång per undersökningstillfälle. Frågorna är enkla att förstå och det tar endast 2 minuter att svara på dem. Alla svar är anonyma och all data sparas i en data- och säkerhetscertifierad undersökningsplattform.

Vill du veta mer -  kontakta oss för mer information. 

 Läs vad våra kunder tycker om ServiceMind Index, klicka här!